Mikroorganismer i EM1®

Når du hører ordet ”mikroorganismer” kommer du måske til at tænke på skadelige bakterier.

Men de mikroorganismer som bruges i EM1®-produktionen (mælkesyrebakterier, gærbakterier og fotosyntetiske bakterier) er udelukkende gavnlige. Såkaldte "probiotika". EM1® indeholder ingen sygdomsfremkaldende eller genmodificerede mikroorganismer, som kan skade mennesker, dyr eller miljøet.

Mælkesyrebakterier
 

En fællesbetegnelse for bakterier der nedbryder sukker til mælkesyre. Gennem produktionen af mælkesyre forhindrer mælkesyrebakterierne også væksten af sygdomsfremkaldende mikroorganismer ved at sænke pH-niveauet.
Mælkesyrebakterier bruges overalt til fremstilling af fermenterede madvarer som for eksempel ost og yoghurt der har en naturlig lang holdbarhed.
Siden Louis Pasteur opdagede mælkesyrebakterien i 1857 er den blevet kendt for sin gavnlige effekt på helbred og livslængde. Nyere forskning tyder på at den ikke kun regulerer tarmfloraen men også er involveret i immunitets-stimulerende aktiviteter og muligvis sænker kolesterol-tallet.

Gærbakterier
 

Mikroorganismer, der iværksætter fermentering og især bruges til bagning af brød og brygning af alkohol. Gærbakterien blev opdaget af den hollandske handelsrejsende, Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) der er kendt som ”mikrobiologiens fader”. Gærbakterien hører til gruppen af eukaryoter, bakterier, hvor cellerne indeholder en cellekerne. Den adskiller sig fra svampe ved at den forbliver encellet hele livet. I den mikrobiologiske verden er gærbakterierne en lille, men altafgørende gruppe mikroorganismer.
Gærbakterier lever i sukkerholdige omgivelser som for eksempel nektar og på overfladen af frugter. I EM1® producerer gær mange biologisk aktive elementer som for eksempel aminosyre og polysakkarider.

Fotosyntetiske bakterier
 

En af de ældste bakterietyper på kloden. Bakterierne udnytter solenergi til at nedbryde både organisk og uorganisk materiale.
Men selv i mørke kan bakterien arbejde, fordi den udnytter infrarødt lys.
Fotosyntetiske bakterier findes overalt på jorden. I praksis kan man især se bakteriernes effekt på miljømæssige områder. Fordi de fotosyntetiske bakterier er så gode til at nedbryde organisk materiale under alle forhold bliver de blandt andet brugt til spildevandsrensning. Forskning har også påvist deres gavnlige effekt i landbrug, vandkulturer og dyrehold. Desuden anvendes de til udvikling af hydrogen og nedbrydning af modstandsdygtige elementer.
Fotosyntetiske bakterier medvirker i forskellige stofskifte-systemer og spiller en vigtig rolle i nedbrydningen af nitrogen og kulstof. Bakterierne er en afgørende ingrediens i EM1® fordi den giver de andre mikroorganismer mulighed for at samarbejde.

Værdi og dominansprincip i EM1®

Det som gør EM1® unik er kombinationen af ilt-afhængige (aeorobe) og ikke ilt-afhængige (anaeorobe) mikroorganismer. I den videnskabelige verden har det været en almindelig opfattelse, at de to grupper ikke kunne samarbejde fordi deres overlevelsesbetingelser er modsatrettede. Men begge grupper findes naturligt i jorden.

Før opdagelsen af EM1® var den almindelige holdning at ilt-afhængige mikroorganismer havde en positiv effekt, mens de ikke ilt-afhængige havde en negativ effekt. Det er en misforståelse.
Begge grupper indholder elementer der både kan fremme og undertrykke sygdomme. Effektive mikroorganismer hæmmer de sygdomsfremmende elementer.

Fælles for begge grupper af Effektive Mikroorganismer er deres evne til at omdanne materiale til antioxidanter.
Det forhindrer oxideringsprocessen, som man for eksempel ser det i rust og råd, og derfor er det med til at forbedre helbredet i jord, planter, mennesker og dyr.

De gavnlige og skadelige organismer kæmper mod hinanden om at blive stærkest (formere sig). Andre mikroorganismer forholder sig neutralt indtil en af grupperne har fået overtaget. Så tilslutter de neutrale mikroorganismer sig vinderne ved at tilpasse sig eller efterligne dem.

Skadelige mikroorganismer dominerer for tiden op til 90% af den dyrkbare jord. Det skyldes ensidig dyrkning, manglende dyrknings-rotation, overdreven brug af kunstig gødning og kemikalier, dårlig eller manglende jord-bearbejdning, brug af for tungt maskineri eller fritliggende ubeskyttet jord.

Der kommer forurening fra trafikken og husholdningsaffald som er med til at øge antallet af skadelige mikroorganismer. Samlet set bliver jordens kvalitet usund. Det afspejler sig i madens kvalitet og dermed helbredet hos mennesker og dyr.

Hvis de gavnlige mikroorganismer fik overtaget, ville de begynde at aktivere deres samlede og sygdoms-hæmmende kræfter på områder som
 • Jord, luft, vand
 • Planter og træer
 • Landbrugs - og drivhusafgrøder (sund mad)
 • Helbredet hos mennesker og dyr
Den rigtige brug af EM1® i landbrug, drivhusproduktion, hjem og haver vil hjælpe miljøet til at øge antallet af gavnlige mikroorganismer.

Målet med EM1®

 • I dag udvikles der mange miljømæssige projekter som udelukkende behandler symptomerne. En bedre tilgang er at se på årsagen bag. I vores miljø er der millioner af levende mikroorganismer som har meget forskelligartede aktiviteter. Målet med EM1® er at stimulere og øge aktiviteten hos de gavnlige mikroorganismer så vores miljø kan blive bedre.
 • Genoprettelsen af naturens balance kan kun ske ved at bruge den naturlig proces på den rigtige måde. Stimuleringen af en mere varieret mikroflora vil opstå gennem tilførsel af EM1 og ved en mere varieret dyrkning. Ved at tilføje forskellige slags organisk materiale vil der også komme en større variation hos mikroorganismerne.
 • En kombination af forskellige afgrøds-rester, dyregødning og grøn gødning i stedet for bare en enkelt af delene vil føre til et mere intensivt mikrobiologisk liv. Hver organisk del har sin egen specifikke mikroflora som kan hjælpe væksten af de effektive mikroorganismer i EM1®
 • Den fulde styrke i effektive mikroorganismer kan kun opnås hvis de organiske materialer bruges rigtigt. Desuden spiller naturen og miljøforholdene også en vigtig rolle. Det første år EM1© bruges er det særlig vigtigt at bruge det med det korrekte tidsinterval og den korrekte koncentration. Når først den nye mikroflora er blevet etableret, vil den gavnlige effekt af EM1® blive i jorden et stykke tid.

EM1®s effektivitet

EM1® er en levende substans og fungerer ikke på samme måde som antibiotika og kemikalier. EM1® stimulerer væksten af gavnlige mikroorganismer som i forvejen findes i naturen. Det samme kan man på ingen måde sige om kunstig gødning og landbrugspesticider. Kunstig gødning reagerer på salt og syreindhold, som kan have en negativ effekt på miljøet.

EM1® slår ikke ihjel. Det er probiotika (i modsætning til antibiotika), der nedbryder levegrundlaget for skadelige insekter og samtidig stimulerer væksten og udbredelsen af gavnlige insekter.
Fordelen ved denne proces er at der ikke udvikles nogen nye, muterede, skadelige insektarter eller bakterier med en endnu højere modstandsdygtighed.

Effekten af EM1® oplagres efterhånden. Resultaterne afhænger af hvor og hvordan EM1® bruges. Det kan i visse tilfælde ses eller mærkes efter nogle få dage (for eksempel ved fjernelse af dårlig lugt) og i andre tilfælde efter flere måneder (for eksempel ved genoprettelse af jordkvalitet)

Læs mere om Effektive Mikroorganismer
Teruo Higa: "Effektive Mikroorganismer. EM - En gave til menneskeheden og kloden", Sunmark Publishing Inc., 1993.

EMRO Japan har links til alle EM-afdelinger i verden, og flere artikler om hvordan EM-produkter bliver brugt: http://www.emrojapan.com/

  KUNDESERVICE
 • Telefon: +45 29850377
 • Dagligt: 08.00-16.00
  INFORMATION
  OM OS
  NYHEDSBREV
Viskal Aps - Nellerødvej 44 - 3200 Helsinge - Tlf. 29850377 - CVR 35804544
Luk
Shop videre
Gå til kassen